PŘIHLÁŠKA

Pro zaregistrování nového člena je nutné vyplnit  elektronické přihlášky do Čerčan i do Říčan:

Přihláška do Říčan

Přihláška do Čerčan

 
Přihlášku do Říčan prosím vytiskněte a podepsané přineste na trénink.
 
Aby nový hráč mohl hrát turnaje, musí ještě přinést vyplněnou a podepsanou přihlášku (popř. naskenovanou poslat mailem na naši adresu) do Unie Českého florbalu a potvrzení od lékaře, že může vykonávat výkonnostní sport.
Všechny potřebné dokumenty najdete zde:

Přihláška do UNIE ČESKÉHO FLORBALU (odkaz)

Kontakt

Florbalový klub Draci Čerčany Jana Wericha 560
Čerčany
25722
IČ: 228 76 901
608 315 307 fbcdracisekretar@seznam.cz